Xidmətlər

Malların alış aktı

Malların alış aktı (forma MAA N-1)-bu ciddi hesabat blankı da ölçüsünə görə A4 və A5, yazılış qaydasına görə də həm üzüköçən həm də printerdə çap olunan formada olur. Malların alış aktı da malların təhvil qəbul aktı kimi ilk nusxəsi ödənişi edən tərəfə verilir, kötük ödəniş alan tərərfdə qalır. Bu ciddi hesabat blankı vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan (VÖEN-i olmayan) fiziki…

Daha ətraflı

Malların təhvil qəbul aktı

Malların təhvil qəbul aktı (forma MTQA N-1)-bu ciddi hesabat blankı ölçüsünə görə A4 və A5 olmaq üzrə, həm də üzüköçən və printerdə çap olunmaqla iki formada olan mühasibatlıq sənədidir. Hər iki halda ilk nusxə ödənişi edən, kötük isə ödənişi alan tərərfdə qalır. Bu ciddi hesabat blankı satılmış malın sənədi olaraq yazılır. Qeyd Son zamanalar e-qaimə cıxdıqdan sonra bəzi sahibkarlar düşünür…

Daha ətraflı

Kassa mədaxil orderi

Kassa mədaxil orderi ( forma KO N-1)-bu ciddi hesabat balankı orderin ozü və qəbzi olmaq üzrə, sağ və sollu mühasibatlıq sənədidir. Kassa mədaxil orderinin sag tərərfi (qəbz tərəfi) ödənişi edən tərəfə verilir, sol tərəfi isə ödənişi alan tərəfdə qalır. Bu ciddi hesabat blankından mal satışı zamanı alınan məbləğləri kassaya daxil edərkən istifadə edilməlidir. Kassa mədaxil orderinin forması-kassa mədaxil orderi  A5…

Daha ətraflı

Mədaxil qəbzi

Mədaxil qəbzi (forma №- 1 MQ)- bu ciddi hesabat blankı iki nusxəli, üzüköçən mühasibatlıq sənədidir. Mədaxil qəbzinin ilk nüsxəsi  ödənişi edən tərəfə verilir, mədaxil qəbzinin kötüyü isə ödəniş alan tərəfdə qalır. Bu ciddi hesabat blankından xidmət sahəsində çalışanlar aldıqları məbləği qeydiyyata salarkən istifadə edə bilərlər. Mədaxil qəbzi kitabca şəklində olur və sadələşmiş vergi ödəyiciləri üçün rübün sonunda hesabatlarını aparmaq rahatlıq…

Daha ətraflı